Projektet
 • Trapezi 40/200

  Dedikohet kryesisht për mbulojën e objektve industriale, banesore, hallave sportive, qendra të
  biznesit, hotele, motele, shkolla, spitale etj. Punohet prej llamarinës së zingtuar, plastifikuar dhe të aluminit me
  ngjyrat sipas dëshirës së blerësit. Vija e prodhimit është e inkorpuruar me mundësine e ngjitjes se shtreses
  izoluese kundër kondenzimit
 • Trapezi 16/120

  Përdoret kryesisht për mure, tavan, hallat sportive, qendra të te biznisit, hotele, motele, shkolla, spitale etj.
  Ky trapez punohet prej llamarines së plastifikuar me ngyra sipas deshirës së blerësit, së zingtuar dhe te
 • Tipi Sin 15/75

  Prodhohet prej llamarinës se zingtuar, plastifikuar dhe te aluminit. Kryesisht dedikohet për fasade strukturale. Ky lloj profilimi ka gjetur vend ne objekte të mëdha industriale dhe njëkohesisht është në
 • Tipi: 40/350

  Profilohet nga llamarina e plastifikuar dhe dedikohet për mbulojën e çatisë se objekteve banimi. Përparësitë e kësaj vije të prodhimit janë: montimi I shpejtë, satitike e qëndrueshme, pa mirëmbajtje, qendrueshmëri afatgjate, dhe shumëllojshmëri e ngjyrave. Vija e prodhimit është e inkorpuruar me
 • Tipi Ll-3/23

  Përdoret për mure, tavana të mbrendshme, parapet etj. Prodhohet kryesisht prej llamarinës së plastifikuar. Përparësite e kësaj vije të prodhimit janë: montohet lehtë dhe shpejtë, pa mirëmbajtje, dhe lidhja ndërmjet njëra tjetrës është shumë efektive.
 • Kanale spirale dhe katërkëndore

  Të cilat janë shumë të kërkuara në tregje për ventilim dhe klimatizim të fabrikave, spitaleve, lokaleve etj. Prodhohen sipas standardeve Evropiane prej llamarinës kualitative. Sistemi I vazhdimit garanton izolime te sigurte dhe montazh të shpejtë me të gjitha elementet
 • Sendviq Panell Kulmi

  Përdoret si mbulese në ndërtimtari dhe industri. Karakterizohet si izolues I mirë I zërit dhe temperaturës dhe hyn në grupin e elementeve konstruktive të lehta. Materiali kryesor është llamarina që vendoset në dy shtresa ndërsa në mes vedoset stiropolli, poliuretane, lesh celqi dhe lesh guri. Efikasiteti dhe
  forma atraktive e Sendviq Panell Kulmi e ka bërë këtë produkte të jëtë në trëndët botërore.
 • Sendviq Panell Muri

  Përdoret për fasade, mure ndarëse në industrimë e ndërtimit, objekte prodhuese, depo etj.
  Materiali kryesor është llamarina që vendoset në dy shtrësa ndërsa në mes vedoset stiropolli, poliuretane, lesh celqi dhe lesh guri. . Karakterizohet si izolues I mirë I zerit dhe temperaturës dhe hyn në grupin e elementeve

Për Ne | Produktet |Të rejat | Projektet | Kontakti
Copyright © 2011. GP METAL. All rights reserved.

Site by: Site by: Frakton