Produktet
 • PROFILI: TR-40/196

  Trapezi 40/200 dedikohet kryesisht për mbulojën e objektve industriale, banesore, hallave sportive, qendra të biznesit, hotele, motele, shkolla, spitale etj. Punohet prej llamarinës së zingtuar, plastifikuar dhe të aluminit me ngjyrat sipas dëshirës së blerësit. Vija e prodhimit është e inkorpuruar me mundësine e ngjitjes se shtreses izoluese kundër kondenzimit Tipi: DripStop. Destinimi i këtij profile eshte kulmi, fasada, pllafoni, murret ndarese,


  Gjërësia e llamarines hyrëse 1000mm dhe 1250mm
  Gjërësia e llamarinës dalëse (e profiluar) 860mm dhe 1060mm
  Gjatësia bëhet sipas porosisë së blerësit.
  Trashësia e llamarinës 0.50 – 0.70 mm

 • PROFILI: TR-16/120

  Trapezi 16/120 përdoret kryesisht për mure, tavan, hallat sportive, qendra të te biznisit, hotele, motele, shkolla, spitale etj.
  Ky trapez punohet prej llamarines së plastifikuar me ngyra sipas deshirës së blerësit, së zingtuar dhe te

  Gjërësia e llamarinës hyrëse 1000mm dhe 1250mm
  Gjërësia e llamarinës dalëse (e profiluar) 900mm dhe 1110mm
  Gjatësia bëhet sipas porosisë së blerësit.
  Trashësia e llamarinës 0.50 – 0.70 mm

 • SINUSOID PROFIL (S-PROFILE 15/75)

  Tipi Sin 15/75 prodhohet prej llamarinës se zingtuar, plastifikuar dhe te aluminit. Kryesisht dedikohet për fasade strukturale. Ky lloj profilimi ka gjetur vend ne objekte të mëdha industriale dhe njëkohesisht është në

  Gjërësia e llamarinës hyrëse 1000 mm
  Gjërësia e llamarinës dalëse (e profiluar) 900 mm
  Gjatësia bëhet sipas porosisë se blerësit.
  Trashësia e llamarinës 0.50 – 0.80 mm
 • IMITACION I TJEGULLËS TIPI: T-40/350

  Tipi: 40/350 profilohet nga llamarina e plastifikuar dhe dedikohet për mbulojën e çatisë se objekteve banimi. Përparësitë e kësaj vije të prodhimit janë: montimi I shpejtë, satitike e qëndrueshme, pa mirëmbajtje, qendrueshmëri afatgjate, dhe shumëllojshmëri e ngjyrave. Vija e prodhimit është e inkorpuruar me

  Gjërësia e llamarinës hyrëse 1250 mm
  Gjerësia e llamarinës dalëse (e profiluar) 1114mm
  Gjatësia bëhet sipas porosisë së blerësit.
  Trashësia e llamarinës 0.50 – 0.70 mm
 • VENTILIMI SPIRALE DHE KATËRKËNDORE

  G.P Metal prodhon kanale spirale dhe katërkëndore të cilat janë shumë të kërkuara në tregje për ventilim dhe klimatizim të fabrikave, spitaleve, lokaleve etj. Prodhohen sipas standardeve Evropiane prej llamarinës kualitative. Sistemi I vazhdimit garanton izolime te sigurte dhe montazh të shpejtë me të gjitha elementet

  Ventilim Spiral: Φ100. Φ125. Φ160. Φ180. Φ200. Φ224. Φ250. Φ280.
  Φ300. Φ355. Φ400. Φ450. Φ500. Φ560. Φ630
 • SENDVIQ PANEL KULMI

  Sendviq Panell Kulmi përdoret si mbulese në ndërtimtari dhe industri. Karakterizohet si izolues I mirë I zërit dhe temperaturës dhe hyn në grupin e elementeve konstruktive të lehta. Materiali kryesor është llamarina që vendoset në dy shtresa ndërsa në mes vedoset stiropolli, poliuretane, lesh celqi dhe lesh guri. Efikasiteti dhe forma atraktive e Sendviq Panell Kulmi e ka bërë këtë produkte të jëtë në trëndët botërore. Ky lloj produkti veçohet si produkte ekonomike dhe montues I shpejtë në cati të objekteve industriale, banesore, dhe destinime të tjera.

  Tipet: SPK- 30/920. SPK- 50/920. SPK-75/920. SPK 100/920

  Gjërësia hyrëse 1250mm
  Siperfaqja e gjërësise mbuluese efektive është 920mm
  Trashësia izoluese është 30mm, 50mm, 75mm, 100mm
 • SENDVIQ PANELL MURI

  Sendviq Panell Murri përdoret për fasade, mure ndarëse në industrimë e ndërtimit, objekte prodhuese, depo etj.
  Materiali kryesor është llamarina që vendoset në dy shtrësa ndërsa në mes vedoset stiropolli, poliuretane, lesh
  celqi dhe lesh guri. . Karakterizohet si izolues I mirë I zerit dhe temperaturës dhe hyn në grupin e elementeve

  Tipet: SPM Flat - 01/920, SPM Greek- 02/920, SPM Peak – 03/920, SPM Zig-Zag 04/920
  Gjërësia hyrëse 1000mm
  Sipërfaqja e gjërësise mbuluese efektive është 920mm
  Trashësia izoluese është 30mm, 50mm, 75mm, 100mm

 • PRERJA-SLITTERI

  Vija- sliter- prenë llamarinën me trashësi prej 0.40-2.00mm dhe numri final I trakave varet prej trashësisë se
  llamarinës. Kjo vija shërben për përgaditjen e trakave për prodhimin e produkteve sipas porosive. Kjo lloj
  makine prenë llamarinën e zingtuar edhe te plastifikuar për së gjati prej bobinave me gjerësi 1000 dhe
  1250mm dhe me peshë max 6 ton.
  Vija punon në menyrën automatike me kapacitete mesater prej 5-6 Tona/h. Perparësia e kësaj vije janë së

 • PROFILI I HEKURT PËR PLASTIKË

  Prodhojmë profile për pllastike të të gjitha llojeve te PVC-ve prej llamarinës së zingtuare 1.30mm – 1.50mm. G.P
  Metal me që posedon vijën profesionale të prerjes se llamarinës për se gjati ka mundësine me prodhue profilat e
  hekurt për të gjitha tipat e plastikave siç janë L, Z, T etj.

 • ELEMENTET PËRCJELLËSE ( FAZONIKE)

  Kompania jonë prodhon elemente të ndryshme sipas kërkesave, projekteve të konsumatorëve. Duke ju falënderuar makinerisë digjitale, stafi I kompanisë tonë është në përkushtime dhe shërbime të kërkesave të konsumatorëve. Ne prodhojmë olluqe horizontale dhe vertikale nga llamarina e zingtuar, plastifikuar dhe e
  bakrit si dhe të gjitha pjesët percjellëse që hyn në procesion e kompletimit të programit. Në elemente përcjellëse

 • Shkarko Katalogun PDF

Për Ne | Produktet |Të rejat | Projektet | Kontakti
Copyright © 2011. GP METAL. All rights reserved.

Site by: Site by: Frakton